Preduzeće za inženjering, projektovanje i promet
  • PROJEKTOVANJE

    I IZVOĐENJE

    "KLJUČ U RUKE"

O Nama

Preduzeće BELING d.o.o. poseduje projektantski studio u sklopu koga zapošljava tim specijalizovan za projektovanje i nadzor instalacija niskog napona. Jedna od delatnosti naše firme je izvođenje merenja i ispitivanja električnih instalacija sa vizuelnim pregledom i izdavanje Stručnih nalaza i Atesta (Rešenje o registraciji). Sva ispitivanja i merenja se izvode prema važećim zakonima, standardima i propisima.

Poslednjih 12 godina poslovanje firme se baziralo na izgradnji benzinskih stanica i skladišta goriva po sistemu "ključ u ruke".

Periodični pregledi

Preduzeće BELING d.o.o. vrši redovan periodični pregled i remont električnih uređaja predviđenih za rad u eksplozivnim atmosferama (Ex uređaja) od strane stručnih lica, shodno članu 8. stav 1. i članu 32. stav 1. tačka 1. Zakona o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima (“Sl. Glasnik SRS”, broj 44/77 i “Sl. Glasnik RS”, broj 48/94) i shodno odredbama SRPS EN 60079-17 i SRPS EN 60079-19.

Stručni nalazi i atesti

Beling d.o.o. izdaje stručne nalaze i ateste, (rešenje o registraciji), koji se koriste kod:

  • izgradnje novih objekata (uslov za Tehnički prijem objekta)
  • rekonstrukcije i dogradnje postojećih objekata (uslov za Tehnički prijem objekta)
  • legalizacije postojećih objekata (uslov Opštinske uprave)
  • priključenja napajanja objekata na energetsku mrežu (uslov Elektrodistribucije)
Posedujemo licencu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije za bavljenje poslovima unapredenja zaštite od požara.
Svi inženjeri poseduju licence i položene stručne ispite za radnike koji se bave poslovima iz oblasti zaštite od požara.

Projekti

Recent Work

VML

Recent Work

Knez Petrol

Recent Work

Navak

Recent Work

CryoGas

Recent Work

IRMOVO

Recent Work

RODA

Recent Work

LOG-CENTAR ALPHA

Recent Work

DR BORIVOJE GNJATIĆ

Recent Work

MELIORVITA

Recent Work

UNA